Image
Studii

1986 - 1991
Universitatea „Transilvania” Braşov, Facultatea de Mecanică - inginer mecanic – Mașini agricole

1992 – 1997
Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti – licenţă ASE Bucureşti – economist - Management Financiar Contabil

1999 – 2000
Academia de Studii Economice Bucureşti - specializare postuniversitară - Diagnosticul economico financiar al întreprinderii

2003 – 2004
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti - specializare postuniversitară - Dreptul Muncii

2008
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth” - specializare postuniversitară - Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnavire profesională

2012 - 2014
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth” - Master Managementul Securităţii, Sănătăţii şi Relaţiilor de Muncă

2016
Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii Botoșani  - Securitate și Sănătate în Muncă

 

 și încă alte câteva cursuri