Articole

Ghid pentru revenirea la munca

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

poster

 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a publicat, în Monitorul Oficial nr. 403 din 16 mai 2020, Ordinul nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS Cov-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.

Citește-l integral aici : Ghid revenire la munca in conditii de siguranta 

 

Stiți unde vă este carnetul de muncă ?

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

 

            Carnetul de muncă a fost – și parțial mai este - actul oficial prin care se dovedea vechimea în muncă, vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate, vechimea în funcţie, meserie sau specialitate, timpul lucrat în locuri de muncă cu condiţii deosebite sau speciale, salariul de bază şi alte drepturi ce se include în acesta, în raport cu care s-au stabilit şi acordat drepturile de personal.

            Redând în amănunt conţinutul înscrierilor din carnetul de muncă, ordinul ministrului cdm644x461muncii prin care se reglementa acesta, menţiona printre acestea: încadrarea, schimbarea funcţiei, a salariului, precum şi a locului de muncă, condiţiile de muncă, transferul, detaşarea, întreruperea sau încetarea activităţii, desfacerea contractului de muncă cu precizarea temeiului legal.

Ultima formă a carnetului de muncă a fost introdusă prin Decretul 92/1976.

Datele cerute în carnetul de muncă se mai folosesc și azi în formatul adeverințelor eliberate de către angajatori. 

Începând cu 01 ianuarie 2011 carnetele de muncă şi-au încetat rolul de evidenţă a muncii prestate de către o persoană fizica în relaţie cu un angajator – persoană fizică sau juridică - în baza unui contract individual de muncă.

Dacă la intrarea in vigoare a Legii 53/2003- Codul Muncii, „dispariţia” carnetelor de muncă era stabilită pentru data de 1 ianuarie 2004, prin modificările ulterioare, respectiv Legea 541/2003, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 55/2006 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 148/2008, această dată a fost modificată succesiv ultimul termen fiind 01 ianuarie 2011.   

Câteva considerente privind utilizarea zilierilor

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

zilieri

 

Zilierul este o persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional - activităţi care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent - pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii.

O persoană poate presta activităţi în regim zilier cel mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, neputând presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Aceste durate nu se aplică zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

Salariu minim 2019

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

payment

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, a fost stabilit în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, va fi acordat diferenţiat pe criteriile nivelului de studii.

Astfel pentru angajații cu studii medii sau pe posturile care necesita numai studii medii salariul minim garantat a fost stabilit la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră.

Pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, a fost stabilit la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

gdpr

 

In 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale.

Astfel, consider ca este un moment potrivit sa te informez cum protejez datele tale personale

Datele personale pe care le „prelucrez” sunt, in principal datele tale de identificare, pe care le colectez direct de la tine, odata cu inregistrarea pe acest site si asta doar pentru a putea fi in contact cu tine si se intemeiaza intotdeauna pe consimtamantul tau exprimat odata cu inregistrarea.

Poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale, poti oricand cere ca datele tale solicitate la inregistrare pe pagina mea sa fie sterse, le poti rectifica sau completa.

De asemenea, retine ca nu primesc si nu dau date unor terte parti, nu vand si nu cumpar date personale !