28 aprilie 2022 - Ziua internațională  a sănătății și securității în muncă

28 aprilie 2022 - Ziua internațională a sănătății și securității în muncă

28 Aprilie este Ziua Internaţională a Sănătăţii si Securitatii la locul de muncă și este dedicată promovării prevenirii accidentelor și a bolilor profesionale la nivel mondial. De asemenea este destinată sensibilizării și focalizării atenției internaționale asupra tendințelor din domeniul securității și sănătății în muncă, precum şi atenționării asupra numărului în creștere la nivel global a leziunilor, bolilor și deceselor legate de muncă. Din 2003, Organizaţia Internaţională a Muncii a constatat şi a subliniat necesitatea prevenirii accidentelor şi problemelor de sănătate la locul de muncă cu ajutorul dialogului social şi tripartismului.

Conform OIM, un mediu de lucru sigur și sănătos are nevoie de o cultură națională a securității și sănătății în muncă. Mediul de lucru sigur și sănătos este respectat la toate nivelurile, în care guvernele, angajatorii și lucrătorii participă în mod activ la crearea acestuia prin intermediul unui sistem de drepturi și responsabilități, principiul prevenției rămânând prioritar.

”Valorile esențiale pentru dezvoltarea unei culturi de prevenire în domeniul securității și sănătății în muncă sunt implicarea socială, justiția, încrederea, sustenabilitatea, participarea, reziliența și flexibilitatea, precum și dezvoltarea și creșterea economică, spre o cultură a securității și sănătății în muncă la locul de muncă”, conform unui comunicat al osha.europa.eu

Lumea muncii în Europa este dinamică. Nu numai că apar noi pericole şi riscuri, de asemenea, relaţia dintre angajator şi muncitor, forţa de muncă demografică europeană, structura şi modelele muncii fiind într-o continuă schimbare.

Aceste modificări, la rândul lor afectează modul în care securitatea şi sănătatea la locul de muncă sunt  gestionate, la nivel regional, naţional şi internaţional.

Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă se află în fruntea instituţiilor care pot furniza informaţii actuale şi precise cu privire la aceste aspecte. Printre publicaţiile  recente au fost mai multe rapoarte privind expunerea la locul de muncă la nanoparticule, conexiunea om-tehnologie şi riscurile emergente, lucrătorii imigranţi, precum şi diversitatea forţei de muncă şi evaluarea  riscurilor.

Ziua de 28 aprilie este asociată şi cu mişcarea de comemorare a victimelor accidentelor de muncă sau a persoanelor care s-au îmbolnăvit la locul de muncă şi reprezintă un prilej pentru a iniţia campanii de promovare a siguranţei şi sănătăţii celor care lucrează, precum şi a muncii decente. Accidentele şi bolile la locul de muncă pot fi evitate prin prevenţie, iar acest deziderat trebuie să devină obligatoriu în toate statele de pe mapamond.

Conform statisticilor se estimează că, anual în lume, se produc peste 2,3 milioane de decese, din cauza accidentelor de muncă şi vătămărilor profesionale, cifră comparabilă cu numărul de victime dintr-un război. Peste 300.000 decese se produc anual ca urmare a accidentelor de muncă, acestea însemnând aproximativ 14 % din totalul deceselor în muncă şi circa 2 milioane decese ca urmare a îmbolnăvirilor în muncă, adică aproximativ 86% din totalul deceselor în muncă.

Organizația Internațională a Muncii estimează că, anual, peste 313 milioane de lucrători suferă accidente urmate de incapacitate temporară de muncă şi se produc aproximativ 160 milioane de cazuri de îmbolnăviri profesionale. Pe baza acestor estimări ale OIM, se apreciază că în fiecare zi se produc aproximativ 6.400 decese ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale şi că, zilnic, aproximativ 860.000 lucrători sunt vătămaţi la locul de muncă.

 „Această cronică neagră a vătămărilor în muncă poate fi evitată prin conştientizarea tuturor cu privire la necesitatea implementării unor măsuri eficiente de prevenire şi protecţie la locul de muncă. Lucrătorii trebuie să adopte o atitudine şi un comportament preventiv, să solicite angajatorilor protecţie colectivă şi, după caz, individuală, să se implice în realizarea măsurilor de prevenire şi protecţie şi să-şi însuşească, prin instruire, cele mai bune practici, astfel încât să ajungă acasă sănătoşi după o zi de muncă. La rândul lor, angajatorii trebuie să fie conştienţi de obligaţiile pe care le au potrivit cerinţelor legale, de protecţie a vieţii, sănătăţii şi integrităţii lucrătorilor. Numai eforturile comune ale părţilor interesate de asigurarea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase pot garanta îndeplinirea obiectivelor de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale şi de consolidare a unei culturi a prevenirii.”, apreciază domnul Dantes Nicoale Bratu, Inspector General de Stat, Inspecţia Muncii.

În România, siguranţa la locul de muncă este reglementată de Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, iar controalele de specialitate din acest domeniu sunt efectuate de Inspecţia Muncii. Potrivit normelor stabilite de această instituţie, angajatorul trebuie să implementeze măsurile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pe baza unor principii generale de prevenire: evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate, combaterea riscurilor la sursă, adaptarea muncii la om, adaptarea la progresul tehnic, dezvoltarea unei politici de prevenire care să includă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă, conform precizărilor făcute de către Inspecția Muncii.

Inspecţia Muncii desfăşoară acţiuni care vizează consolidarea culturii de prevenire a riscurilor de accidentare de muncă şi îmbolnăvire profesională, prin combinarea unor instrumente precum informarea, conştientizarea, îndrumarea şi controlul modului de aplicare a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Prin Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii, campaniile şi acţiunile specifice sunt focalizate pe îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă, în special în acele sectoare ale economiei naţionale pentru care indicatorii statistici arată o creştere a incidenţei accidentelor de muncă. Activităţile derulate de inspectorii de muncă urmăresc conştientizarea angajatorilor şi lucrătorilor cu privire la necesitatea implementării măsurilor de prevenire şi protecţie, precum şi cu privire la necesitatea respectării legislaţiei în domeniu.

Ca în fiecare an, Inspecţia Muncii s-a alăturat iniţiativei Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi a preluat tematicile internaţionale ale evenimentelor de sărbătorire a Zilei Internaţionale a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.

Inspectoratele teritoriale de muncă au iniţiat, în toată ţara, acţiuni specifice de informare şi conştientizare a lucrătorilor, a angajatorilor, a reprezentanţilor acestora, a partenerilor sociali, a celor cu responsabilităţi în domeniu şi a societăţii civile, în general. În cursul acestor manifestări, se păstrează și un moment de reculegere pentru victimele accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale.

 

 

 

Surse :

Related Articles

GDPR

 

Datele personale pe care le „prelucrez” sunt, in principal datele tale de identificare, pe care le colectez direct de la tine, odata cu inregistrarea pe acest site si asta doar pentru a putea fi in contact cu tine si se intemeiaza intotdeauna pe consimtamantul tau exprimat odata cu inregistrarea.

Poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale, poti oricand cere ca datele tale solicitate la inregistrare pe pagina mea sa fie sterse, le poti rectifica sau completa.

De asemenea, retine ca nu primesc si nu dau date unor terte parti, nu vand si nu cumpar date personale !