Agitația sfârșitului de an 2017

Agitația sfârșitului de an 2017

 Transferul contribuțiilor fiscale în sarcina angajatului ...

 

Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, din 2018, contribuțiile angajatorului vor scadea la 2,25%, iar contribuțiile plătite de către salariat vor urca la 35%, cu un impozit pe salariu de 10%. În prezent, din totalul salariului brut contribuțiile angajatorului reprezintă 22,75%, iar ale angajatului - 16,5%, cu un impozit pe salariu de 16%.  

 Se introduce  „Contribuția asiguratorie pentru muncă” în cota de 2,25% din veniturile din salarii - datorată de  angajatori. Contribuția asiguratorie pentru muncă este destinată alimentării Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale și asigurării necesarului pentru plata prestațiilor din domeniul asigurarilor sociale de care beneficiază salariații, respectiv indemnizațiile pentru șomaj, indemnizațiile primite pentru concediile medicale sau cheltuielile pentru accidente de muncă și boli profesionale.

 

 

sursa : Guvernul României

 
 

Astfel, contribuţiile sociale obligatorii sunt următoarele:

 1. a) contribuţiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
 2. b) contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
 3. c) contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat

 

Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:

 1. a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
 2. b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
 3. c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% şi se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă este de 2,25%, și este datorată de către angajator.

Din contribuţia asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârşitul lunii în curs, o cotă de:

 1. a) 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare;
 2. b) 20%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru şomaj;
 3. c) 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 4. d) 40%, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;
 5. e) 20%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct.

sursa : Guvernul României

 

Plata acestor contribuții, calculate și reținute de către angajator, se face până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

Cam atât despre teoria fiscală.

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prevede că prin derogare de la prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legate de numărul de salariați – 21 –  în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie, indiferent de numărul de salariați, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, și anume trecerea contribuțiilor în sarcina angajatului. În timp ce în unitățile care au contracte colective / acorduri colective este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare

Prin derogarea de la prevederile Legii 62/2011 a dialogului social, legate de termenele de negociere, acestea trebuie să aibe loc în perioada 20 noiembrie-20 decembrie 2017

 

Acum să trecem la procedura de ”transfer” propriu zis

 

Inițierea negocierii

Inițiativa negocierii colective în vederea negocierii transferului contribuțiilor și/sau a contractului colectiv de muncă aparține angajatorului. Au obligatia de a iniția negocierea colectivă și angajatorii care în mod normal nu au aceasta obligație, adică cei cu mai puțin de 21 de salariați.

În situatia în care în unitate nu există contract colectiv de muncă, indiferent de numărul de salariați, angajatorul are obligația de a iniția negocierea în perioada 20.11.2017 - 20.12.2017.

sursa : Guvernul României

 

În unitatile în care există contract colectiv de muncă în vigoare, angajatorul are obligația de a negocia colectiv actele adiționale la contractul colectiv de muncă în vigoare, în aceeași perioadă, chiar dacă Legea dialogului social nr.62/2011 prevede în mod normal un termen mai extins, de 60 de zile calendaristice.

În scopul asigurării participării la negocierea colectivă, angajatorul va comunica părților îndreptățite să negocieze, anunțul privind intenția de începere a negocierii colective care va cuprinde :

 • obiectul negocierii (punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.79/2017),
 • părțile îndreptățite să participe la negociere (reprezentanții salariaților, norma de reprezentare acceptată, sindicat, după caz),
 • data, ora și locul primei întrevederi.

În situația în care angajatorul are intentia de a negocia, însă la nivelul unității nu sunt constituite organizații sindicale reprezentative iar salariații societății nu și-au ales reprezentanții, potrivit legii, angajatorul poate să le comunice, pe lângă intenția de negociere, și modul în care pot fi reprezentați la negociere.

În cazul în care angajatorul nu inițiază negocierea, aceasta poate începe la cererea scrisă a organizației sindicale reprezentative sau a reprezentanților angajaților, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării.

Odată sesizat cu o astfel de cerință, angajatorul este obligat să-i dea curs. Prin urmare, în termen de 5 zile calendaristice de la data declanșării procedurilor de negociere, angajatorul are obligația să convoace toate părțile îndreptățite în vederea negocierii transferului contribuțiilor și/sau a contractului colectiv de muncă.

sursa : Guvernul României

 

Refuzul angajatorului de a începe negocierea colectivă constituie contravenție și se sancționează cu amenda cuprinsă între 5.000 lei și 10.000 lei (a se vedea art. 217 alin.(1) lit.b) din Legea dialogului social nr.62/2011).

 

Alegerea reprezentanților salariaților

Pentru a putea fi reprezentați la sedința de negociere în vederea negocierii transferului contribuțiilor salariați trebuie să-și aleagă un număr de persoane care să-i reprezinte.

Totuși acest lucru presupune că unul sau mai mulți salariați au inițiativa organizării acestei acțiuni care presupune următoarele acțiuni :

 • emiterea unui convocator pentru o sedință de alegere a reprezentanților, eventual acest convocator ar putea fi emis de către angajator în ideea de a ușura activitatea de organizare a unui colectiv
 • în urma ședinței de alegere se va întocmi un proces verbal de alegere a persoanelor care vor reprezenta salariații în ședinta de negociere a transferului contribuțiilor în sarcina salariatului cu patronatul
 • eventual emiterea unei delegații / împuterniciri / mandat pentru negociere

 

Negocierea transferului contribuțiilor și/sau a altor clauze din contractul/acordul colectiv de muncă

Ajunși în această fază cele două părți pot negocia aplicarea prevederilor OUG 79/2017 adică transferul contribuțiilor în sarcina salariatului.

După ședința de negociere se va întocmi un proces verbal de negociere care să precizeze aspectele discutate și cele stabilite. Procesul verbal va fi semnat de către toate părțile participante la discuții.

Dacă în această ședință se discută pe baza unui contract/acord colectiv valabil în cadrul unității atunci finalizarea sedinței va fi prin întocmirea unui act adițional la contractul/acordul colectiv întocmit la nivel de unitate.

 

Transferul contribuțiilor

Dacă creșterea salariului se va face în baza actului adițional negociat în sedința anterioară sau în baza HG 846/2017 privind stabilirea salariului minim pe economie, transferul se va face prin emiterea unor decizii de modificare de salar.

Altfel, transferul efectiv al contribuțiilor în sarcina salariatului se va face prin emiterea unor acte adiționale pentru creșterea salariului brut cu o sumă egală cu contribuțiile plătite de către unitate sau cu o sumă mai mare negociată în sedința anterioară – dacă tot s-au întâlnit părțile.

 

Transmiterea autorităților a rezultatelor negocierii.

Ultima parte a acțiuni de transfer a contribuțiilor în sarcina angajatului o constituie declararea rezultatelor autorităților competente.

Asta înseamnă că actele adiționale întocmite trebuie transmise în sistemul național de evidență a salariaților, cunoscut sub numele de Revisal, cel târziu până în data de 29 decembrie conform prevederilor HG 500/2011 și a Codului Muncii, cel puțin cu o zi lucrătoare anterior intrării în vigoare a prevederilor actului adițional la contractul individual de muncă.

Actul adițional la contractul/acordul colectiv va fi depus la ITM în vederea înregistrării cu ceva mai mult timp înainte de 29 decembrie pentru a fi siguri că acesta poate fi verificat și înregistrat, deoarece se știe că contractele colective de muncă și actele adiționale au o procedură bine stabilită de depunere și verificare iar aplicarea lor se face cel mai rapid de la data înregistrării la ITM și nu de la data negocierii sau depunerii.

 

O mica schema logica - doar ca sugestie - ca sa iti faci o idee despre ce si cum ar trebui facut ....

 

 

 

 

Sărbători fericite și liniștite !

Related Articles

GDPR

 

Datele personale pe care le „prelucrez” sunt, in principal datele tale de identificare, pe care le colectez direct de la tine, odata cu inregistrarea pe acest site si asta doar pentru a putea fi in contact cu tine si se intemeiaza intotdeauna pe consimtamantul tau exprimat odata cu inregistrarea.

Poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale, poti oricand cere ca datele tale solicitate la inregistrare pe pagina mea sa fie sterse, le poti rectifica sau completa.

De asemenea, retine ca nu primesc si nu dau date unor terte parti, nu vand si nu cumpar date personale !