Aspecte privind legea prevenirii 270/2017

Aspecte privind legea prevenirii 270/2017

Iată că la sfârșit de an a apărut și mult asteptata lege a prevenției – prevenirii cum a denumit-o emitentul.

Ca orice lege care se respectă, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare, adică 20 de zile de la publicare, va fi emisă o hotărâre de guvern cuprinzând lista contravențiile pentru care se aplică legea precum și modelul planului de remediere a deficienței. Un calcul scurt ne duce undeva prin februarie.

Dar să vedem puțin cum arată legea.

  

Toate instituţiile publice cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor au obligaţia, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, ca, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii, să elaboreze şi să difuzeze materiale documentare şi ghiduri şi să aloce pe pagina de internet secţiuni special dedicate informării publice privind:

a) legislaţia în vigoare referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor;

b) drepturile şi obligaţiile acestor autorităţi/instituţii publice în desfăşurarea activităţilor de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi drepturile şi obligaţiile persoanelor care sunt supuse acestor activităţi;

c) indicarea, distinct, a faptelor contravenţionale pentru care autoritatea/instituţia publică are competenţe de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi a sancţiunilor şi/sau a altor măsuri aplicabile.

Instituţiile publice cu atribuţii de control, potrivit domeniilor de competenţă, au obligaţia să îndrume persoanele interesate în vederea unei aplicări corecte şi unitare a prevederilor legale. Astfel, au obligaţia:

a) să elaboreze proceduri de îndrumare şi control care să fie utilizate de către toate persoanele competente să efectueze activitatea de control;

b) să afişeze pe site-urile proprii speţele cu frecvenţă ridicată şi soluţiile de îndrumare emise în aceste cazuri, precum şi procedurile elaborate;

c) ca în fiecare activitate de control să exercite activ rolul de îndrumare al persoanelor controlate, oferind, conform procedurilor, indicaţiile şi orientările necesare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale. Despre îndeplinirea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în procesul-verbal de control, arătându-se indicaţiile şi orientările oferite.

Autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii de coordonare la nivel naţional a domeniului mediul de afaceri are obligaţia ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii, de a dezvolta şi opera un portal dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online şi resurse în vederea informării în ceea ce priveşte aspectele prevăzute mai sus.

În cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravenţiile stabilite prin hotărâre de guvern, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. Termenul de remediere este de maximum 90 de zile calendaristice de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii încheiat, în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate şi îndeplinirii obligaţiilor legale. Durata termenului de remediere se stabileşte cu luarea în considerare a circumstanţelor săvârşirii faptei şi a duratei de timp necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale. Durata termenului de remediere stabilită de organul de control nu poate fi modificată. În această situaţie nu se aplică sancţiuni contravenţionale complementare. Modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii va fi aprobat prin hotărâre de guvern odată cu lista contravențiilor care fac obiectul legii prevenirii

Agentul constatator poate să nu întocmească un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancţiunea avertismentului, dacă în cursul derulării controlului, contravenientul îşi îndeplineşte obligaţia legală sau în cazul în care contravenţia săvârşită nu este continuă.

Sancţiunea avertismentului se poate aplica şi în situaţia în care sancţionarea contravenţiilor prevăzute de hotărârea guvernului stabileşte expres excluderea de la aplicare a avertismentului ( art.4 alin. 3 din lege ).

Aici nu am prea înțeles cum vine treaba. Adică hotărârea de guvern zice că nu se aplică avertismentul ci direct amenda, dar agentul constatator poate nerespecta hotărârea de guvern și poate aplica un avertisment.

Dar să așteptăm ghidurile și procedurile și precis ne vom lămuri.

Agentul constatator are obligaţia să verifice în registrul unic de control şi în evidenţele instituţiei publice din care face parte, dacă contravenientul a beneficiat de legea prevenirii. Agentul constatator are obligaţia să facă menţiuni în registrul unic de control cu privire la planul de remediere.

Încălcarea dispoziţiilor privind aplicarea avertismentului și anexarea planului de remediere pentru contravențiile stabilite prin hotarârea de guvern, atrage nulitatea procesului-verbal de constatare a contravenţiei.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, instituţia publică cu atribuţii de control are obligaţia să reia controlul şi să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii şi, dacă este cazul, registrul unic de control, cu menţiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse.

În situaţia în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligaţiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, prin care se constată săvârşirea de contravenţii şi se aplică sancţiunea/sancţiunile contravenţionale, altele decât avertisment, cu respectarea legislaţiei care stabileşte şi sancţionează contravenţiile prevăzute în hotărârea de guvern.

În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii în condiţiile legii prevenirii, contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi contravenţie, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.

Prevenirea totuși nu înseamnă – din punctul meu de vedere - toleranța la prima abatere ci acțiunea anterioară săvârșirii abaterii, informarea angajatorului – deși el știe deja – privind aspectele care nu ar trebui să le omită în desfășurarea activității.

( PREVENÍ, prevín, vb. IV. Tranz. 1. A atrage cuiva atenția asupra consecințelor (negative ale) unor acțiuni; a informa în prealabil; a avertiza, a prevesti. 2. A lua măsuri de precauție pentru a înlătura ceva (neplăcut); a preîntâmpina. 3. (Rar) A împlini dinainte dorințele cuiva. – Din fr. prévenir, lat. praevenire.  sursa: DEX '09 (2009)  )

Dar să așteptăm hotărârea de guvern apoi ghidurile și procedurile de îndrumare și control emise de instituțiile cu atribuții de control.

Vă doresc activitate fructuoasă fără sancțiuni, pentru că fără controale nu cred că va fi ......

Related Articles

GDPR

 

Datele personale pe care le „prelucrez” sunt, in principal datele tale de identificare, pe care le colectez direct de la tine, odata cu inregistrarea pe acest site si asta doar pentru a putea fi in contact cu tine si se intemeiaza intotdeauna pe consimtamantul tau exprimat odata cu inregistrarea.

Poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale, poti oricand cere ca datele tale solicitate la inregistrare pe pagina mea sa fie sterse, le poti rectifica sau completa.

De asemenea, retine ca nu primesc si nu dau date unor terte parti, nu vand si nu cumpar date personale !