Salariu minim 2019

Salariu minim 2019

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, a fost stabilit în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, va fi acordat diferenţiat pe criteriile nivelului de studii.

Astfel pentru angajații cu studii medii sau pe posturile care necesita numai studii medii salariul minim garantat a fost stabilit la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră.

Pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, a fost stabilit la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

 Prin derogare de la prevederile de mai sus, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Prevederile se aplică exclusiv angajatorilor care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind:

    (i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41. 42. 43 - secţiunea F - Construcţii;

    (ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:

    2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;

    2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic;

    2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;

    2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;

    2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;

    2363 - Fabricarea betonului;

    2364 - Fabricarea mortarului;

    2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;

    2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;

    2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;

    1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;

    2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;

    2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;

    0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;

    0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului;

    711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;

Având în vedere cele de mai sus, rezultă că este vorba nu numai de constructori, ci și de cei ce desfășoară activități conexe, cum este personalul de întreținere sau administrativ, prevederile ordonanței fiind aplicabile tuturor salariaților angajatorilor care desfășoară activități în sectorul construcții, în domeniile prevăzute mai sus.

Conform HG 905/2017, modificările de salariu trebuie trimise în Revisal în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care acestea se produc, astfel că termenul de transmitere va fi 31.01.2019 – sau 01.02.2019 dacă se va stabili și 25 ianuarie ca zi liberă.

Pe site-ul Inspecției Muncii a fost publicat un comunicat care aduce precizări referitoare la noutățile legislative privind salariul minim brut pe țară garantat în plată și legea zilierilor.

“Având în vedere cele mai recente acte normative, cu impact în domeniul muncii, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2019, inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu, face următoarele precizări: „Avertizăm agenții economici că transmiterea în Revisal a modificărilor contractelor individuale de muncă, survenite în urma majorării salariului minim brut pe ţară garantat în plată, trebuie făcută în termen de 20 de zile lucrătoare, calculate începând cu 1 ianuarie 2019.

În ceea ce privește măsura stabilirii salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în domeniul construcțiilor, la suma de 3.000 de lei, considerăm că aceasta va diminua considerabil fenomenul muncii subdeclarate (neevidențierea, în documentele contabile, a unei părți din salariul acordat), care are incidență mare în acest sector de activitate și este un fenomen cu efecte negative atât asupra lucrătorilor cât și asupra mediului de afaceri, prin concurența neloială practicată.

Această măsură se aplică tuturor salariaților încadrați la angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, sunt aplicabile următoarele prevederi legislative: În conformitate cu H.G. nr. 937/2018, începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră.

Tot de la 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

Totodată, prin O.U.G. nr.114/2018, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. ”

Related Articles

GDPR

 

Datele personale pe care le „prelucrez” sunt, in principal datele tale de identificare, pe care le colectez direct de la tine, odata cu inregistrarea pe acest site si asta doar pentru a putea fi in contact cu tine si se intemeiaza intotdeauna pe consimtamantul tau exprimat odata cu inregistrarea.

Poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale, poti oricand cere ca datele tale solicitate la inregistrare pe pagina mea sa fie sterse, le poti rectifica sau completa.

De asemenea, retine ca nu primesc si nu dau date unor terte parti, nu vand si nu cumpar date personale !