Stiți unde vă este carnetul de muncă ?

Stiți unde vă este carnetul de muncă ?

Carnetul de muncă a fost – și parțial mai este - actul oficial prin care se dovedea vechimea în muncă, vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate, vechimea în funcţie, meserie sau specialitate, timpul lucrat în locuri de muncă cu condiţii deosebite sau speciale, salariul de bază şi alte drepturi ce se include în acesta, în raport cu care s-au stabilit şi acordat drepturile de person

Redând în amănunt conţinutul înscrierilor din carnetul de muncă, ordinul ministrului muncii prin care se reglementa acesta, menţiona printre acestea: încadrarea, schimbarea funcţiei, a salariului, precum şi a locului de muncă, condiţiile de muncă, transferul, detaşarea, întreruperea sau încetarea activităţii, desfacerea contractului de muncă cu precizarea temeiului legal.

Ultima formă a carnetului de muncă a fost introdusă prin Decretul 92/1976.

Datele cerute în carnetul de muncă se mai folosesc și azi în formatul adeverințelor eliberate de către angajatori. 

Începând cu 01 ianuarie 2011 carnetele de muncă şi-au încetat rolul de evidenţă a muncii prestate de către o persoană fizica în relaţie cu un angajator – persoană fizică sau juridică - în baza unui contract individual de muncă.

Dacă la intrarea in vigoare a Legii 53/2003- Codul Muncii, „dispariţia” carnetelor de muncă era stabilită pentru data de 1 ianuarie 2004, prin modificările ulterioare, respectiv Legea 541/2003, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 55/2006 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 148/2008, această dată a fost modificată succesiv ultimul termen fiind 01 ianuarie 2011.   

 

Potrivit articolului 296 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, vechimea în muncă, acumulată până la data de 31 decembrie 2010, se probează cu carnetul de muncă.

Tot de la această dată, 31 decembrie 2010, s-au abrogat dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările si completarile ulterioare, vechimea în muncă acumulată până la data de 31 decembrie 2010, reconstituindu-se, la cererea persoanei în cazul în care nu posedă carnet de muncă la aceasta dată, şi nici o altă dovadă eliberată de angajator, de către instanţa judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existenţa raporturilor de muncă.

Acestea au fost certificate și predate titularilor sau reprezentanților angajatorilor, după caz, pentru ca aceștia să facă toate demersurile pentru ca salariații lor să intre în posesia carnetelor de muncă. Termenul de predare către titulari fiind 30 iunie 2011.

            În corelaţie cu decizia renunţării la carnetele de muncă, evidenţa muncii prestate s-a făcut în continuare pe baza Registrului General de Evidenţa al Salariaţilor, în format electronic ( Revisal ), reglementat la acea dată de HG 161/2006, care era gestionat de către Inspecţia Muncii.

În vederea ducerii la îndeplinire a ordinului ministrului muncii privind predarea carnetelor de muncă, la acea dată, s-au desfășurat o serie de campanii de informare pentru angajatori și angajați la care a fost invitată și presa, o serie de flyere au fost editate și predate angajatorilor.

Cu toate acestea, în arhivele ITM-urilor se mai gasesc încă carnete de muncă gata să fie ridicate de titularii care nu au făcut-o până acum.

Ca urmare a celor de mai sus, începând cu 01 ianuarie 2011, vechimea în specialitate se poate dovedi cu adeverințele eliberate de către angajatori și/sau extrasele de Revisal eliberate de către inspectoratele teritoriale de muncă.

Astfel, la încetarea activităţii salariatului, angajatorii au obligaţia să îi elibereze acestuia o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi un extras din registru.

La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi să îi elibereze acestuia un extras din registru, datat şi certificat pentru conformitate, sau o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, astfel cum rezultă din registru şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

În situaţia în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru, salariatul / fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă eliberarea unui extras din registru din care să rezulte activitatea desfăşurată la acesta, în calitate de salariat. Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

Concluzionând, vechimea în muncă și în specialitate se dovedește cu două documente : carnetul de muncă pana la 31 decembrie 2010 iar după această dată, cu adeverințele eliberate de către angajatori și / sau ITM .

Dacă nu aveți carnetul de muncă acasă, atunci poate nu ar fi rău să vă interesați despre soarta lui pentru nu a avea surprize la depunerea dosarului pentru pensionare, la dovedirea vechimii în specialitate pentru vreun concurs sau alte situații care necesită prezența acestuia.

Related Articles

GDPR

 

Datele personale pe care le „prelucrez” sunt, in principal datele tale de identificare, pe care le colectez direct de la tine, odata cu inregistrarea pe acest site si asta doar pentru a putea fi in contact cu tine si se intemeiaza intotdeauna pe consimtamantul tau exprimat odata cu inregistrarea.

Poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale, poti oricand cere ca datele tale solicitate la inregistrare pe pagina mea sa fie sterse, le poti rectifica sau completa.

De asemenea, retine ca nu primesc si nu dau date unor terte parti, nu vand si nu cumpar date personale !