Cursuri

Ce este REVISAL-ul ? - preview

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

revisal Aplicaţia REVISAL este pusă la dispoziţia angajatorilor de către Inspecţia Muncii şi este folosită pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, în conformitate cu prevederile HG 500/2011 modificată şi completată.
Aplicaţia poate fi descărcată gratuit de pe pagina de Internet a Inspecţiei Muncii de către orice angajator care doreşte să utilizeze această aplicaţie.
Aplicaţia ReviSal poate gestiona simultan, în mod independent, mai multe registre electronice ale mai multor angajatori.


Înainte de a vedea cum lucrează aplicaţia Revisal nu strică să revedem puţin teoria.
 
Astfel, fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.
Firmele care au înfiinţat puncte de lucru, sucursale, agenţii sau alte entităţi fără personalitate juridică pot delega acestora competenţa înfiinţării registrului, dar numai în situaţia în care le-au delegat competenţa de a angaja personal prin încheierea de contracte individuale de muncă.  

 

 

Mai multe despre acest curs in zona destinata utilizatorilor inregistrati.

 

 

Contractul individual de munca - Conditii premergatoare - preview

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

 

contract300Contractul individual de muncă este reglementat de Codul Muncii. Spre deosebire de contractul colectiv, încheiat între patroni şi salariaţi, reprezentaţi, de regulă, de sindicate, contractul individual se încheie între o singură persoană fizică şi cel ce o încadrează în muncă.
           Articolul 10 din Legea 53/2003 – Codul Muncii prevede că „ Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.”
Încheierea contractului individual de muncă reprezintă acea operaţiune juridică, consecinţă a negocierii individuale, ce presupune realizarea acordului de voinţă a celor două părţi : salariat şi angajator.
    Pentru încheierea valabilă a acestui contract trebuie îndeplinite mai multe condiţii legale, care pot fi clasificate astfel :
a)    condiţii comune şi altor contracte ( civile ) : capacitatea, consimţământul, obiectul şi cauza contractului şi condiţii specifice : avizul prealabil, starea de sănătate, condiţiile de studii sau vechimea în specialitate;
b)    condiţii de fond – existenţa postului, avizul medical – şi condiţii de formă – încheierea contractului sub forma înscrisului unic.
c)    condiţii generale, aplicabile tuturor raporturilor juridice de muncă – studii, vechime în muncă sau specialitate, şi condiţii speciale, aplicabile anumitor categorii de posturi sau funcţii – angajarea gestionarilor.
d)    condiţii anterioare, concomitente sau subsecvente încadrării – angajamentul de păstrare a secretului de stat, starea de sănătate, perioada de probă, etc.
e)    condiţii esenţiale, de a căror îndeplinire depinde însăşi validitatea contractului individual de muncă, şi condiţii neesenţiale, care, deşi sunt prevăzute de lege, în considerarea utilităţii lor, nu determină totuşi actului juridic.      

Acţiunea de încheiere a unui contract individual de muncă presupune un proces, adesea îndelungat şi minuţios, care are mai multe etape.

 

 

 Mai multe despre acest curs in zona destinata utilizatorilor inregistrati.

  

 

Bibliografie

  1.  Alexandru Ţiclea – Dreptul Muncii, curs universitar, Ediţia a IV-a. Editura Universul Juridic, 2011
    2.    Alexandru Ţiclea – Codul Muncii comentat,  Editura Universul Juridic, 2011
    3.    Andrei Săvescu, Marinela Cioroabă, Alina Matei - Codul Muncii adnotat, doctrină şi jurisprudenţă, Editura Indaco, 2005
    4.    Ghid complet – Contractul individual de muncă, Editura Rentrop & Straton, 2012