GDPR

 

 

Vă aduc la cunoștință următoarele

 

 

  1. Respect dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pun în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
  2. Prelucrez numele și prenumele dumneavoastră, adresa de email pentru rezolvarea cererii dvs. Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor.
  3. Nu utilizez datele cu caracter personal pentru realizarea de profile. Nu iau niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizez mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrez date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
  4. Respect și asigur în mod strict secretul profesional. Nu dezvălui datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale.
  5. Beneficiezi de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care le furnizezi, să limitezi prelucrarea realizată și chiar să soliciți ștergerea datelor. Menționăm totuși că intervenția asupra datelor pe care le-ai furnizat poate fi de natură să împiedice executarea prerogativelor legale și poate duce la nerezolvarea cererii dvs. În acest caz sunt exonerat de răspundere. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.